Om

OM STIFTELSEN


BAKGRUND

När stiftelsens grundare Peter Schönström genom sin son Krister kom i kontakt med dövrörelsen föddes tidigt tanken  att på något sätt göra en insats för de små döva barnen. Under sonens skoltid på Manillaskolan kom så beslutet att skapa en stipendiefond för döva studerande och stiftelsen grundades 1988.


Ur stiftelsens stadgar § 3: “Stipendiet ska ses som ett tack till Manillaskolan för Krister Schönströms tid som elev därstädes. Det är dessutom grundarens förhoppning, att stipendiet som sådant, bidrager med information och upplysning  till döva elever att akademisk utbildning är en möjlighet även för denna grupp.“ 

Detta kanske låter något pretentiöst i dagens läge, men detta skrevs då för drygt 30 år sedan.

Efter diverse integrerade förskolor av växlande kvalitet såg grundarens familj den mycket gynnsamma utveckling som Manillaskolan hade på eleverna och, som tidigare alltid framhållits genom historien,  kan man inte nog betona vikten av att döva barn får vara tillsammans.


Stiftelsen hette från början  “resestipendium” då grundaren hade Gallaudet University i åtanke. Men allteftersom möjligheten till högre utbildning i Sverige utvecklades och blev mer utbredd så ändrades namnet och “rese-” togs bort. Fonden är avsedd att genom ett stipendium verka för högre utbildning av döva studerande och numera finns det ju glädjande nog ett flertal döva akademiker.


STYRELSEN


Ordförande:

Krister Schönström

Sekreterare:

Mikael Schönström

Ledamöter:

Karolina Schönström

Cecilie Wexels-Schönström


KONTAKT:


styrelsen@stiftelsenpschonstrom.se